Bahasa:

Syarat & Kondisi

Kami menyambut anda ke Z REWARDS Privilege Card Program. Dengan mengikuti program ini eksklusif, kami akan membantu anda dengan mencipta nilai cerah melalui peningkatan pelanggan (Ahli) hubungan dengan peserta (Merchant) dalam keluarga REWARDS Z program kesetiaan. Terma dan Syarat-syarat ini menetapkan baik operasi dan penyertaan anda dalam, Z REWARDS Privilege Card Program dan terperinci apa yang boleh anda harapkan dari Z REWARDS Privilege Card Program dan apa yang diharapkan daripada anda sebagai Ahli.

BAHAGIAN 1. Umum
1.1 Z REWARDS keahlian Privilege Card adalah Loyalty Program Kad dikendalikan oleh Zon Ria Privilege Card Sdn. Bhd (selanjutnya disebut sebagai "Syarikat").

1.2 Dalam terma dan syarat 'ZRPCSB' bererti 'Zon Ria Privilege Card Sdn. Bhd 'dan' Z Point 'bermaksud' Z REWARDS Point '.

1.3 Z REWARDS Privilege Card berakhir tahunan. pemegang Kad kemudian harus memperbaharui memastikan nilai keahlian terus berkembang.

1.4 Zon Ria Privilege Card Sdn Bhd adalah syarikat yang berdaftar di Malaysia di bawah syarikat nombor 829179-M terletak di No.18, & 19 Taman Seri Pinang, Jalan Seri Pinang, Sungai Puyu, 13020 Butterworth, Penang, Malaysia.

1.5 Z REWARDS Privilege Card tidak boleh dipindah dan akan tetap menjadi milik ZRPCSB kepada siapa harus dikembalikan, jika dijumpai, atau atas permintaan. Z Point dan setiap hak yang diberikan, tidak boleh dijual, dialihkan, diserahkan kepada seseorang, atau ditangani dengan kecuali sesuai dengan syarat dan keadaan. Z Point tidak termasuk nilai tunai atau mata wang. Syarikat boleh membenarkan pemindahan Point Z dalam situasi yang tidak biasa ditentukan dalam polisinya sendiri.

1,6 ZRPCSB berhak untuk menukar Z REWARDS mekanik program Privilege Card, terma dan syarat dari masa ke masa atas dasar sendiri dan tanpa memberi notis terlebih dahulu. Setiap istilah baru atau diubah dan keadaan dalam hal ini selalu akan menimpa atau menggantikan keperluan dan peruntukan yang ada Z REWARDS Privilege Card.

1,7 ZRPCSB tidak bertanggung jawab atas, kecederaan kehilangan kematian, berat dan / atau kerosakan apapun yang timbul dari alam penebusan Z REWARDS atau dari kecurian, kehilangan atau kerosakan Z REWARDS.

1,8 ZRPCSB berhak untuk menggantung atau menamatkan program Z REWARDS Privilege Card di anggap bila-bila masa notis diperlukan dan terlebih dahulu harus diberikan kepada ahli dengan cara yang dianggap tepat dan tanpa pampasan apapun yang dibayar kepada Ahli Z REWARDS.

BAHAGIAN 2. Kelayakan dan Pendaftaran
2.1 Keahlian terbuka untuk pelanggan di atas enam belas (16) tahun dengan alamat tempat tinggal kekal di Malaysia. Setiap individu yang ingin menjadi Z REWARDS Members menyenangkan untuk mematuhi terma dan syarat program Z Privilege Card REWARDS yang mungkin berbeza dari masa ke masa.

2.2 Setiap borang keahlian harus dilengkapi sepenuhnya.

2.3 Kad Ahli akan dikenakan bayaran RM 10,00 sebagai bayaran pemprosesan untuk keahlian 1 (satu) tahun.

2.4 Kemas kini keahlian TIDAK automatik. Setiap ahli perlu menyerahkan kad / nya permohonannya untuk pembaharuan untuk outlet yang menyertai sebelum tarikh luput.

2.5 Perjanjian untuk pembaharuan keahlian adalah berdasarkan kebijaksanaan mutlak ZRPCSB dan tunduk pada pemenuhan dengan syarat-syarat yang berlaku dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ZRPCSB pada saat pembaharuan.

2.6 Kad ahli yang gagal untuk memperbaharui keahlian pada / atau sebelum tarikh tamat akan berakhir dan aplikasi baru harus disampaikan kembali dan dikenakan bayaran yuran pemprosesan.
2.7 Kad ahli diminta untuk memberitahu ZRPCSB Service Centre dari setiap perubahan data peribadi. Dalam hal kad hilang, dicuri atau kerosakan selama masa keanggotaan, bayaran sebanyak RM 10,00 dikenakan untuk penggantian kad ahli.

2.8 ZRPCSB berhak untuk menggunakan dan memanfaatkan maklumat Z REWARDS Kad database untuk setiap pemasaran dan tujuan promosi.

BAHAGIAN 3. Diskaun Dan Mata Reward
3.1 Z REWARDS Privilege Card adalah cum Reward Kad Diskaun dan bukan kredit atau kad charge. Hal ini hanya boleh digunakan di Outlet REWARDS Z menyertai.

3.2 Kad Ahli diwajibkan untuk menyajikan Z valid REWARDS Privilege Card untuk kasir untuk diskaun 10% (bergantung untuk butir 3.3 & 3.4 dokumen ini), dan untuk akumulasi Mata Z (tunduk pada ayat 3.5) sebelum transaksi pembelian. Kegagalan untuk melakukannya akan menghasilkan "tidak ada diskaun yang diberikan" dan "tidak titik" yang diberikan untuk jumlah yang dikeluarkan.

3.3 Kad ahli berhak mendapatkan diskaun 10% untuk item yang dipilih dan merchandise dari pada menyertai outlet kecuali dinyatakan lain.

Diskaun 3.4 Tidak dibenarkan untuk pembelian barang diskaun, terbaik membeli dikendalikan harga dan / atau barang-barang promosi storewide.

3.5 Satu (1) Z Point akan diberikan untuk pembelian minimal 1,00 RM.

3,6 Z Mata akumulasi harus ditebus selama masa keahlian yang harus dijelaskan sebelum tarikh berakhirnya Z REWARDS Privilege Card, jika Z Mata akan dibatalkan.

3,7 Z Mata yang diperolehi tidak dapat dialihkan, sellable, dan dialihkan kepada orang lain. Z Mata tidak dapat ditukar dengan wang tunai dan tidak mempunyai nilai kewangan.

BAHAGIAN 4. Members Eksklusif Manfaat dan Keistimewaan
4.1 Hak Istimewa dan promosi eksklusif diperpanjang oleh syarikat luaran untuk Ahli Z REWARDS tunduk pada syarat dan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh masing-masing syarikat menyertai dari masa ke masa.

4.2 ZRPCSB tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerosakan yang diderita oleh Z REWARDS Ahli yang berkaitan dengan hak istimewa dilanjutkan oleh salah satu syarikat yang menyertai.

4.3 ZRPCSB tidak bertanggung jawab atas setiap pelaksanaan non-atau tidak memuaskan untuk setiap kewajipan syarikat yang menyertai dalam program ini.

BAHAGIAN 5. Kesahan Mata Z
5.1 Z Mata akumulasi harus digunakan untuk menebus atau membeli item yang dipilih pada harga berkurang (Fast Track) yang mungkin ditebus oleh ZRPCSB dari masa ke masa.

5.2 Z Mata akan berakhir automatik dalam 3 tahun tanpa penebusan apa-apa. Anggota harus menebus sekurang-kurangnya hadiah dalam 3 tahun untuk mengelakkan berakhirnya mata. Setelah itu, semua mata yang tamat akan dibatalkan.

5.3 Z Mata hanya dibenarkan untuk diakumulasikan pada penyajian Z REWARDS Privilege Card untuk kasir pada masa pembelian dengan bayaran yang sah ke kasir. Penerimaan dikira sejak tidak berlaku untuk akumulasi Z Mata. (Bukti penerimaan tidak bukti bahawa titik telah direkodkan)

BAHAGIAN 6. Kesahan Dan Penebusan Rewards
6.1 Z REWARDS sebagaimana dinyatakan di dalam buku kecil REWARDS Z, flyer, brosur dan / atau cara lain media yang sedia atas dasar "selama persediaan terakhir" dan "first come first serve".

6.2 ZRPCSB berhak untuk menukar dan / atau perubahan REWARDS Z tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada ahli REWARDS Z.


6.3 Penebusan perintah yang disampaikan oleh Z REWARDS Ahli dan diterima oleh perkhidmatan ZRPCSB pusat tidak boleh dibatalkan, tidak dapat dibatalkan, kembali dan / atau ditukar.

6.4 Z REWARDS harus ditebus dengan Prinsipal Kad Ahli peribadi. Penebusan melalui pos atau sarana komunikasi lain tidak akan diterima.

6,5 ZRPCSB berhak untuk menyesuaikan Mata Z diperlukan untuk penebusan Z REWARDS serta menukar atau menggantikan setiap REWARDS Z dengan orang lain nilai setara yang sesuai tanpa memberi notis terlebih dahulu.

6.6 ZRPCSB berhak untuk menolak tebusan dari setiap REWARDS Z, menarik kembali item yang ditebus atau menunda / menghentikan kad ahli jika ZRPCSB mempunyai alasan untuk mengesyaki bahawa Mata Z curang akumulasi oleh Z REWARDS Ahli atau salah dirakam.

BAHAGIAN 7. Perlindungan Data
7.1 Kami ingin menggunakan butiran anda daripada, ditambah dengan detil tentang bagaimana anda menggunakan Z REWARDS Privilege Card dan apa yang anda beli di Outlet kami menyertai, untuk:

- Membantu menguruskan Z REWARDS Privilege Card dan meningkatkan cara kita menjalankannya
- Memahami kebiasaan berbelanja pelanggan untuk meningkatkan perkhidmatan kami
- Kecuali jika anda menyatakan sebaliknya, menghubungi anda dengan tawaran dan maklumat tentang produk dan perkhidmatan yang menarik bagi anda dan perniagaan anda.

7.2 Kami boleh menggunakan dan berkongsi maklumat yang berkaitan dengan kumpulan pelanggan, tanpa individu mengenalpasti, untuk mempelajari lebih lanjut tentang perilaku pelanggan dan mencari jalan untuk meningkatkan perkhidmatan kami.